DUSZPASTERZE

Ks. Stanisław Marian DUMA

Data święceń:

17 grudnia 1983, Lublin

Tytuły:

mgr teologii
mgr muzykologii

Funkcje:

Dziekan dekanatu piaseckiego

Stanowisko:

Proboszcz, od 22 czerwca 2015

Parafia:

Piaski, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

e-mail:

piaskowiec2015@gmail.com

 

Ks. Robert KARCZMAREK

Data święceń:

28  maja 2005, Lublin

Tytuły:

mgr teologii

Funkcje:

Katecheta, Zespół Szkół Zawodowych w Piaskach  

Stanowisko:

Wikariusz, od 1 lipca 2016

Parafia:

Piaski, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

e-mail:

xrkarczmarek@wp.pl

 

Ks. Adrian KOMOROWSKI

Data święceń:

27  maja 2017, Lublin

Tytuły:

mgr teologii

Funkcje:

Katecheta, Zespół Szkół Zawodowych w Piaskach 

Stanowisko:

Wikariusz, od 1 lipca 2020

Parafia:

Piaski, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

e-mail:

adriankomorowski90@gmail.com

 

Ks. Stanisław KOPROŃ

Data święceń:

5 czerwca 1976, Lublin

Tytuły:

mgr lic. teologii

Funkcje:

Kanonik Gremialny Kapituły Chełmskiej

Stanowisko:

Rezydent, od 25 czerwca 2021

Parafia:

Piaski, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Telefon:

81 582 10 02